RAUB. 31 Oktober 2019 – MAJLIS UGAMA ISLAM DAN ADAT RESAM MELAYU PAHANG CAWANGAN RAUB TELAH MENYERAHKAN BANTUAN KEPADA 270 ORANG PELAJAR DI SMK TENGKU KUDIN. PENERIMA BANTUAN TERDIRI DARIPADA PELAJAR KURANG BERKEMAMPUAN DARI SEGI KEWANGAN. SEBANYAK RM 27, 000.00 TELAH DISERAHKAN OLEH PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM CAWANGAN RAUB.